Duże zwierzęta gospodarskie w architekturze krajobrazu

praca z architektury krajobrazu

1. Spis treści 1
2. Wstęp 2
3. Cel pracy 2
4. Metodyka 2
5. Przegląd literatury 3
5.1.Estetyczna funkcja zwierząt 3
5.2. Architektura krajobrazu 3
5.3. Zwierzęta w krajobrazie 7
5.4. Krajobraz rolniczy. 8
5.5. Krajobraz kulturowy. 10
5.6. Zwierzyńce 10
5.7. Symboliczne znaczenie zwierząt. 15
5.8. Znaczenie udomowienia zwierząt. 32
5.8.1. Czas i miejsce udomowienia 42
5.8.2. Bydło. 42
5.8.3. Owca 67
5.8.3.1. Udomowienie owcy 70
5.8.3.2. Wykorzystanie owcy 72
5.8.4. Koza 76
5.8.4.1. Koza dzika 76
5.8.4.2. Udomowienie kozy 78
5.8.4.3. Wykorzystanie kóz 80
5.8.4.4. Rola kozy i innych przeżuwaczy w degradacji środowiska 82
5.8.5. Świnia 85
5.8.5.1. Udomowienie świni 88
5.8.5.2. Dzieje świni w pradziejach i w czasach historycznych 90
5.8.5.3. Wykorzystanie świni 94
5.8.6. Konie 96
5.8.6.1. Udomowienie konia 97
5.8.6.2. Dzieje i użytkowanie konia 98
5.9. Zrównoważony wypas 114
6. Zakończenie 119
7. Bibliografia 120