Archiwa tagu: Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 15
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 17

ROZDZIAŁ II. BUDOWANIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 25
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 25
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 27
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 32
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 35

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI CEAC POLONIA SP. Z O.O. 45
1. Historia i przedmiot działania CEAC Polonia Sp. z o.o. 45
2. Oferta CEAC Polonia Sp. z o.o. 48
3. Sytuacja finansowa CEAC Sp. z o.o. 56

ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE DZIAŁANIA CEAC POLONIA SP. Z O.O. 60
1. Planowanie strategiczne w CEAC Sp. z o.o. 60
2. Określenie misji oraz celów strategicznych 65
3. Analiza strategiczna CEAC Polonia 66
4. Realizacja strategii 75

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis rysunków 87

Zdobywanie przewagi na rynku edukacyjnym

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY KONKURENCJI RYNKU EDUKACJI 5
1. Pojęcie i istota konkurencji 5
2. Formy rynku i konkurencji 10
3. Strategie konkurencji na rynku edukacyjnym 17
4. Podstawy analizy konkurencyjności na rynku edukacyjnym 22
ROZDZIAŁ II. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWANIU PRZEWAG KONKURENCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 31
1. Cele strategiczne przedsiębiorstwa i model osiągania sukcesu na rynku 31
2. Przewaga konkurencyjna jako warunek sukcesu przedsiębiorstw 38
3. Strategie osiągania przewag konkurencyjnych 44
4. Instrumenty osiągania przewag konkurencyjnych 52
ROZDZIAŁ III. JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG JAKO PODSTAWA BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE STUDIUM KSZTAŁCENIA KADR 58
1. Powstanie, zakres i rodzaj działalności firmy 58
2. Usługi edukacyjne oferowane przez Studium Kształcenia Kadr 58
3. Pozycja Studium Kształcenia Kadr na tle firm konkurencyjnych 58
4. Jakość usług edukacyjnych jako element budowania przewagi konkurencyjnej 58
ZAKOŃCZENIE 59
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 64