Archiwa tagu: Zarządzanie przez kulturę organizacji

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa w świetle literatury 4
1.1. Istota kultury organizacyjnej 4
1.2. Typologia kultur organizacyjnych 9
1.3. Rola i funkcje kultury organizacyjnej 14
1.4. Formułowanie kultury organizacyjnej 19
ROZDZIAŁ II
Zarządzanie przez kulturę organizacyjną w praktyce przedsiębiorstw 30
2.1. Kultura organizacyjna w Polsce i na świecie 30
2.2. Wykorzystanie kultury organizacji jako techniki zarządzania 35
2.3. Kultura małej przedsiębiorczości 42
2.4. Patologie w zakresie kultury organizacyjnej 45
ROZDZIAŁ III
Kultura przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie X Sp z o.o. 48
3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA 48
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W X 49
ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62

Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE LITERATURY 6

1.1. ISTOTA KULTURY ORGANIZACYJNEJ 6
1.2. TYPOLOGIA KULTUR ORGANIZACYJNYCH 12
1.3. ROLA I FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 19
1.4. FORMUŁOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 25

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41

2.1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41
2.2. KULTURA ORGANIZACYJNA A WIZERUNEK POLSKIEGO MENEDŻERA 55
2.3. WYKORZYSTANIE KULTURY ORGANIZACJI JAKO TECHNIKI ZARZĄDZANIA 64

ROZDZIAŁ III KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE VAN MELLE POLSKA SP ZO.O. 73

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZDSIĘBIORSTWA 73
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W VAN MELLE POLSKA 74

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91