Zarządzanie przez kulturę organizacji

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE LITERATURY 6

1.1. ISTOTA KULTURY ORGANIZACYJNEJ 6
1.2. TYPOLOGIA KULTUR ORGANIZACYJNYCH 12
1.3. ROLA I FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 19
1.4. FORMUŁOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ 25

ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41

2.1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ 41
2.2. KULTURA ORGANIZACYJNA A WIZERUNEK POLSKIEGO MENEDŻERA 55
2.3. WYKORZYSTANIE KULTURY ORGANIZACJI JAKO TECHNIKI ZARZĄDZANIA 64

ROZDZIAŁ III KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE NA PRZYKŁADZIE VAN MELLE POLSKA SP ZO.O. 73

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZDSIĘBIORSTWA 73
3.2. KULTURA ORGANIZACYJNA W VAN MELLE POLSKA 74

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 91