Archiwa tagu: zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Comfort

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY TEORETYCZNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Rola procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.1. Definicja, rodzaje i znaczenie procesów w przedsiębiorstwie 4
1.1.2. Logistyka jako koordynacja procesów 9
1.1.3. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – definicja i charakterystyka 16
1.2. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów 24
1.2.2. Wybrane elementy organizacji procesów logistycznych 37
1.3. Doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie 44
1.3.1. Podejścia stosowane w doskonaleniu procesów 44
1.3.2. Ograniczenia w doskonaleniu procesów 46
1.3.3. Wybrane narzędzia doskonalenia procesów 47

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „COMFORT” SP. Z O. O. ZAKŁAD PREFABRYKACJI BETONU W RAKOWICACH MAŁYCH 53
2.1. Rys historyczny firmy 53
2.2. Struktura organizacyjna 55
2.3. Przedmiot działalności 56
2.4. Sytuacja finansowa firmy 61
2.5. Perspektywy rozwoju 65

ROZDZIAŁ 3. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOBRANŻOWYM COMFORT SP. Z O.O. 68
3.1. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych 70
3.2. Usprawnienia i stan docelowy 80
3.3. Propozycje dodatkowych usprawnień 84

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95
ZAŁĄCZNIKI 96

Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi

Wstęp 3

Rozdział 1
FUNKCJE LOGISTYKI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 5
1.1. Definicje logistyki 5
1.2. Zadania i cele logistyki 9
1.3. Kierunki rozwój koncepcji logistyki 14

Rozdział 2
SYSTEM LOGISTYCZNY ORAZ JEGO PROCESY 20
2.1. Procesy logistyczne 20
2.2. Systemy wsparcia logistycznego 25
2.3. Zastosowania systemu wsparcia logistycznego 30
2.4. Podstawowe zasady projektowania systemu wsparcia logistycznego 32

Rozdział 3
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W FIRMIE SCHENKER 36
3.1. Charakterystyka firmy Schenker 36
3.2. Segmenty działalności i strategia firmy 39
3.3. Strategie logistyczne przedsiębiorstwa 42
3.4. Wnioski 46

Zakończenie 51
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55