Logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi

Wstęp 3

Rozdział 1
FUNKCJE LOGISTYKI W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 5
1.1. Definicje logistyki 5
1.2. Zadania i cele logistyki 9
1.3. Kierunki rozwój koncepcji logistyki 14

Rozdział 2
SYSTEM LOGISTYCZNY ORAZ JEGO PROCESY 20
2.1. Procesy logistyczne 20
2.2. Systemy wsparcia logistycznego 25
2.3. Zastosowania systemu wsparcia logistycznego 30
2.4. Podstawowe zasady projektowania systemu wsparcia logistycznego 32

Rozdział 3
DZIAŁANIA LOGISTYCZNE W FIRMIE SCHENKER 36
3.1. Charakterystyka firmy Schenker 36
3.2. Segmenty działalności i strategia firmy 39
3.3. Strategie logistyczne przedsiębiorstwa 42
3.4. Wnioski 46

Zakończenie 51
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55