Archiwa tagu: Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3

Rozdział I. Wiek dziecka a etapy rozwoju 5
1.1. Wiek niemowlęcy 5
1.2. Wiek poniemowlęcy 9
1.3. Wiek przedszkolny 15
1.3.1. Potencjał dziecka 16
1.3.2. Zagrożenia i pomoc w rozwoju dziecka 19
1.4. Dziecko niepełnosprawne – rozwój dziecka a koncepcja zdrowia, choroby i niepełnosprawności 24

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako okres przejściowy 29
2.1. Świat ludzi i przedmiotów w perspektywie dziecka 29
2.2. Od działania spontanicznego do reaktywnego 30
2.3. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 33
2.4. Przedszkolak poznaje siebie i swoje otoczenie 34
2.5. Przedszkolak niepełnosprawny 39

Rozdział III. „Zabawa na niby” jako najważniejsza forma działalności dziecka 49
3.1. Pojęcie zabawy 49
3.1.1. Funkcje zabawy 50
3.1.2. Rodzaje zabaw 53
3.1.3. Zagrożenia płynące z zabawy 55
3.2. Warunki dobrej zabawy 58
3.3. Najważniejsze zmiany rozwojowe w kontekście zabawy 59

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 62
4.1. Przedmiot i cel badań 62
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 64
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 70
4.4. Organizacja i przebieg badań 73

Rozdział V. Zabawy stymulujące rozwój dziecka pełno i niepełnosprawnego. Od narodzin do wieku przedszkolnego 74
5.1. Wyniki badań 74
5.2. Podsumowanie i wnioski 80

Zakończenie 84

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis wykresów 89