Zabawy stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 3

Rozdział I. Wiek dziecka a etapy rozwoju 5
1.1. Wiek niemowlęcy 5
1.2. Wiek poniemowlęcy 9
1.3. Wiek przedszkolny 15
1.3.1. Potencjał dziecka 16
1.3.2. Zagrożenia i pomoc w rozwoju dziecka 19
1.4. Dziecko niepełnosprawne – rozwój dziecka a koncepcja zdrowia, choroby i niepełnosprawności 24

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako okres przejściowy 29
2.1. Świat ludzi i przedmiotów w perspektywie dziecka 29
2.2. Od działania spontanicznego do reaktywnego 30
2.3. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 33
2.4. Przedszkolak poznaje siebie i swoje otoczenie 34
2.5. Przedszkolak niepełnosprawny 39

Rozdział III. „Zabawa na niby” jako najważniejsza forma działalności dziecka 49
3.1. Pojęcie zabawy 49
3.1.1. Funkcje zabawy 50
3.1.2. Rodzaje zabaw 53
3.1.3. Zagrożenia płynące z zabawy 55
3.2. Warunki dobrej zabawy 58
3.3. Najważniejsze zmiany rozwojowe w kontekście zabawy 59

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 62
4.1. Przedmiot i cel badań 62
4.2. Problemy i hipotezy badawcze 64
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 70
4.4. Organizacja i przebieg badań 73

Rozdział V. Zabawy stymulujące rozwój dziecka pełno i niepełnosprawnego. Od narodzin do wieku przedszkolnego 74
5.1. Wyniki badań 74
5.2. Podsumowanie i wnioski 80

Zakończenie 84

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis wykresów 89

Istnieje wiele zabaw, które mogą pomóc w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Oto kilka przykładów:

  1. Zabawy z układaniem puzzli: układanie puzzli pomaga dzieciom rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, koordynację ręka-oko i uwagę.
  2. Zabawy ruchowe: zabawy ruchowe, takie jak bieganie, skakanie, rzucanie i chwytanie piłki, pomagają dzieciom rozwijać sprawność fizyczną i koordynację ruchów.
  3. Zabawy z chustą Klanzy: zabawy z chustą Klanzy pomagają dzieciom rozwijać umiejętność rytmu i koordynację ruchów.[1]
  4. Zabawy z klockami: zabawy z klockami pomagają dzieciom rozwijać umiejętność planowania i budowania, a także rozwijają wyobraźnię i kreatywność.
  5. Zabawy z wodą: zabawy z wodą, takie jak mycie rąk czy napełnianie i opróżnianie pojemników, pomagają dzieciom rozwijać umiejętność precyzyjnego chwytania i manipulowania przedmiotami.
  6. Zabawy z plasteliną: zabawy z plasteliną pomagają dzieciom rozwijać umiejętność chwytania i manipulowania, a także kształtują koordynację ręka-oko i finezję ruchów.
  7. Zabawy z książkami: czytanie dzieciom książek i zachęcanie do wymyślania własnych historii pomaga rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także zwiększa zainteresowanie czytaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby zapewniać dzieciom różnorodne zabawy i aktywności, które pomogą im rozwijać różne umiejętności i zainteresowania.

[1] Chusta Klanza to rodzaj chusty, która jest używana do zabaw ruchowych i tanecznych z dziećmi. Może być wykonana z różnych materiałów, takich jak bawełna, len czy poliester, i ma różne wzory i kolory. Zabawy z chustą Klanzy są świetnym sposobem na rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchów u dzieci, a także na zapewnienie im radości i zabawy. Zabawy te polegają na rzucaniu i przechodzeniu chusty z rąk do rąk, a także na wykonywaniu różnych prostych układów tanecznych z chustą. Są one świetnym sposobem na zapewnienie dzieciom ruchu i zabawy na świeżym powietrzu lub w sali gimnastycznej.