Archiwa tagu: Wywieranie wpływu na innych poprzez reklamę

Wywieranie wpływu na innych poprzez reklamę

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. REKLAMA JAKO INSTRUMENT KOMUNIKOWANIA RYNKOWEGO 5
1.1. Istota i pojęcie reklamy 5
1.2. Rola reklamy w komunikowaniu rynkowym 10
1.3. Cele reklamy 16
1.4. Funkcje komunikatu reklamowego 23

ROZDZIAŁ II. ODDZIAŁYWANIE REKLAMY NA ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE 32
2.1. Mechanizmy wpływu reklamy na potrzeby konsumenta 32
2.2. Rola reklamy w procesie motywacyjnym konsumenta 36
2.3. Wpływ postaw konsumenta na odbiór komunikatu reklamowego 39
2.4. Rola cech nadawcy w oddziaływaniu na konsumenta 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 50
3.1. Przedmiot i cel badań 50
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 54
3.4. Teren i organizacja badań 55
3.5. Charakterystyka próby badawczej 56

ROZDZIAŁ IV. WPŁYW REKLAMY NA KONSUMENTÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza wyników badań 57
4.2. Wnioski 63

ZAKOŃCZENIE 71

BIBLIOGRAFIA 73

SPIS WYKRESÓW 77

ZAŁĄCZNIK 78

Reklama jest jednym z narzędzi marketingowych, które ma na celu przekazywanie informacji o produktach lub usługach i zachęcanie do ich nabycia lub skorzystania. W reklamie stosuje się różne techniki wywierania wpływu na odbiorców, takie jak:

  1. Perswazja: reklama może stosować argumenty i dowody, aby przekonać odbiorców do nabycia produktu lub skorzystania z usługi.
  2. Emocje: reklama może wykorzystywać obrazy i słowa, które wywołują określone emocje u odbiorców, takie jak radość, strach, złość czy zachwyt, aby skłonić ich do działania.
  3. Autorytet: reklama może wykorzystywać autorytet, czyli przedstawianie produktu lub usługi jako polecane przez ekspertów lub znane osoby, aby zwiększyć wiarygodność i skłonić odbiorców do nabycia.
  4. Scenariusz: reklama może przedstawiać scenariusze, w których produkt lub usługa jest rozwiązaniem problemów lub potrzeb odbiorców, aby skłonić ich do działania.
  5. Zaufanie: reklama może budować zaufanie do marki poprzez przedstawianie pozytywnych opinii klientów lub poprzez zapewnienie gwarancji jakości produktu lub usługi.

Ogólnie rzecz biorąc, celem reklamy jest wywieranie wpływu na odbiorców poprzez przedstawienie produktu lub usługi jako atrakcyjnego rozwiązania ich potrzeb lub problemów i zachęcanie do nabycia lub skorzystania z niego. Ważne jest jednak, aby reklama była uczciwa i zgodna z prawdą, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd lub nie wykorzystywać ich nieświadomości.