Archiwa tagu: Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw społeczeństwa wobec osób starszych (niepełnosprawnych)

Wpływ telewizji na kształtowanie się postaw społeczeństwa wobec osób starszych (niepełnosprawnych)

Wstęp

Rozdział I.
Telewizja jako medium XXI wieku
1.1. Telewizja geneza i podstawowe założenia funkcjonowania
1.2. Funkcje wychowawcze telewizji
1.3. Funkcja rozrywkowa, odpoczynkowa  telewizji w życiu człowieka

Rozdział II.
Problematyka starości i niepełnosprawności  – ujęcie terminologiczne i definicyjne
2.1.  Starość  – pojęcie i istota
2.2.  Starość w czasach współczesnych
2.3.  Niepełnosprawność, typy i rodzaje w czasach współczesnych
2.4.  Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i starszych

Rozdział III.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych
3.1. Cele badan i problemy badawcze
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.3. Organizacja i przebieg badań  – charakterystyka próby badawczej
3.4. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów