Archiwa tagu: Wpływ reklamy na zachowania studenckie młodzieży

Wpływ reklamy na zachowania studenckie młodzieży

Wstęp 2
Rozdział I 3
1. Czym jest reklama i kto się nią zajmuje. 3
2. Historia reklamy, jej początki i kierunki rozwoju 5
3. Reklama w Polsce 12
4. Rodzaje reklam i kryteria ich wyodrębniania 16
5. Reklama jako forma perswazji i rodzaj komunikowania społecznego 18
6. Strategie lokalne i globalne w reklamie 23
Rozdział II 26
1. Struktura osobowościowa konsumenta 26
2. Czynniki determinujące decyzje konsumenckie 29
3. Czynniki osobowościowe konsumenta – temperament, inteligencja, charakter i ich wpływ na percepcję reklamy 31
4. Manipulacja informacją peryferyczną w reklamie. 37
Rozdział III 44
1. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie – charakterystyka kultury 44
2. Specyfika kulturowa młodzieży – subkultury młodzieżowe, kontrkultura i kultura alternatywna. 49
3. Młodzież jako odbiorca mediów. 52
Rozdział IV 57
1. Opis metody badawczej 57
2. Hipotezy badawcze 61
3. Charakterystyka próby badawczej 62
4. Analiza wyników badań 64
Zakończenie 75
Bibliografia 76
Spis tabel 78
Spis wykresów 79
Aneks 80