Archiwa tagu: Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI 5
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA 5
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA 9
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA 13
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 17
ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA 25
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM 25
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA 29
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE 37
2.3.1. Umiejętności interpersonalne 37
2.3.2. Umiejętności konceptualne 39
2.3.3. Umiejętności techniczne 41
2.3.4. Umiejętności przywódcze 42
2.4. STYLE KIEROWANIA 44
ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – OBIEKTEM BADAŃ 50
3.1. CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 50
3.2. PRACOWNICY 56
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY 65
ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 72
4.1. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY 72
4.1.1. Rola menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Telekomunikacji Polskiej S.A. 72
4.1.2. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie szkoleniowym 75
4.1.3. Zadania menedżera do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w procesie rozwoju 81
4.2. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA 83
4.3. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ) 87
4.4. STYL KIEROWANIA 92
PODSUMOWANIE 96
WNIOSKI 97
STRESZCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 102
ANEKS 103

Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
2.4. STYLE KIEROWANIA

ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO … OBIEKTEM BADAŃ
3.1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY …
3.2. PRACOWNICY
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE …
4.1. PRZEDMIOT I CELE BADAŃ
4.2. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY
4.3. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA
4.4. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ)
4.5. STYL KIEROWANIA

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS – ANKIETA