Style kierowania stosowane przez menadżerów w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE MENEDŻERA I JEGO ROLA W ORGANIZACJI
1.1. DEFINICJA MENEDŻERA
1.2. MENEDŻER W STRUKTURZE KIEROWANIA
1.3. PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ I RÓL MENEDŻERA
1.4. FUNKCJE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 2. UMIEJĘTNOŚCI I STYLE KIEROWANIA MENEDŻERA
2.1. KIEROWANIE ZESPOŁEM
2.2. WIZERUNEK SKUTECZNEGO MENEDŻERA
2.3. UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
2.4. STYLE KIEROWANIA

ROZDZIAŁ 3. PRZEDSIĘBIORSTWO … OBIEKTEM BADAŃ
3.1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY …
3.2. PRACOWNICY
3.3. KADRA KIEROWNICZA FIRMY

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE MENEDŻERA W PRZEDSIĘBIORSTWIE …
4.1. PRZEDMIOT I CELE BADAŃ
4.2. MIEJSCE BADANEGO KIEROWNIKA W STRUKTURZE FIRMY
4.3. UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA
4.4. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA (ZESPÓŁ)
4.5. STYL KIEROWANIA

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ANEKS – ANKIETA