Archiwa tagu: Rola reklamy politycznej w procesie kreowania wizerunku polityka

Rola reklamy politycznej w procesie kreowania wizerunku polityka

Wstęp 2

Rozdział 1. Budowa wizerunku polityka w literaturze przedmiotu 4
1.1. Definicja wizerunku 4
1.1.1. Mechanizmy budowy wizerunku 5
1.2. Wizerunek jako produkt 7
1.2.1. Modele postrzegania 9
1.2.2. Elementy sukcesu 11
1.2.3. Rola mediów 12
1.2.4. Tożsamość a wizerunek polityka 13
1.3. Rola reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku polityka 14
1.3.1. Definicja reklamy politycznej 14
1.3.2. Segmentacja rynku wyborczego 14
1.3.3. Sekwencyjny model oddziaływania reklam politycznych 15
1.3.4. Rodzaje i środki reklamy politycznej 16
1.3.5. Funkcje reklamy politycznej 18
1.3.6. Reklama polityczna teraz i kiedyś 18
1.3.7. Modele kształtowania wizerunku 19
1.3.8. Hasło i logo kampanii jako element rozpoznawczy 20
1.3.9. Trzy fazy reklamy politycznej 20
1.3.10. Typy reakcji wyborców na reklamę polityczną 21
1.4. Internet jako nowe narzędzie reklamy politycznej 22
1.4.1. Wykorzystanie Internetu w marketingu politycznym 24
1.4.2. Budowa strony WWW 25
1.4.3. Budowanie zaufania do strony WWW 28

Rozdział 2. Analiza i porównanie kampanii najpoważniejszych kandydatów w walce o fotel prezydencki miasta Warszawa 29
2.1. Analiza kandydatów na stanowisko prezydenta miasta Warszawa 29
2.2. Porównanie witryn Internetowych poszczególnych kandydatów 34
2.3. Porównanie wypowiedzi i reakcji otoczenia 39

Rozdział 3. Podsumowanie badań, wnioski 46
3.1. Wyniki ankiet i badań 46
3.2. Analiza wyników 62

Zakończenie 65

Bibliografia 67

Spis tabel 70

Aneks Kwestionariusz ankiety 71