Archiwa tagu: Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości z zarządzania zasobami ludzkimi. 4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. 4
2. Planowanie personelu 7
2.1 Strategie pozyskiwania pracowników 8
2.2 Szkolenia i doskonalenie pracowników 10
3. Polityka płacowa. 14
ROZDZIAŁ II Rekrutacja pracowników. 18
1. Rodzaje naboru. 19
1.1 Rekrutacja zewnętrzna 20
1.2 Rekrutacja wewnętrzna. 23
2. Metody poszukiwania pracowników. 24
2.1 Ogłoszenia prasowe. 24
2.2 Uczelnie 25
2.3 Dnie otwarte w firmach. 25
2.4 Internet 26
ROZDZIAŁ III Najnowsze światowe metody w selekcji i rekrutacji pracowników. 28
1. Najnowsze metody rekrutacji i selekcji. 28
2. Weryfikacja użyteczności procedur doboru zawodowego 36
ZAKOŃCZENIE 45
BIBLIOGRAFIA 47

Rekrutacja i selekcja pracowników

Wstęp    1
Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi    2
1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi    2
Rozdział II. Rekrutacja i selekcja pracowników    4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników    4
2. Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników    6
Zakończenie    11
Bibliografia    12