Rekrutacja i selekcja pracowników

Wstęp    1
Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi    2
1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi    2
Rozdział II. Rekrutacja i selekcja pracowników    4
1. Rekrutacja i selekcja pracowników    4
2. Doskonalenie i rozwój zawodowy pracowników    6
Zakończenie    11
Bibliografia    12