Archiwa tagu: Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 4
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 4
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza 11
1.2.1. Warunki prawne 11
1.2.2. Warunki materialne 14
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli 17

Rozdział II. Zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów 24
2.1. Początki hotelarstwa 24
2.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej 31
2.3. Hotelarstwo za czasów PRL 33
2.4. Hotelarstwo w latach 90-tych 39

Rozdział III. Rozwój rynku hotelarskiego we współczesnej Polsce 45
3.1. Struktura rynku hotelarskiego 45
3.2. Baza noclegowa w Polsce 47
3.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych 51
3.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 52

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 71
Spis rysunków 72
Spis wykresów 73

Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Streszczenie 3
Wstęp 4
Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 5
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 5
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza 7
1.2.1. Warunki prawne 7
1.2.2. Warunki materialne 12
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli 18
Rozdział II. Zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów 23
2.1. Początki hotelarstwa 23
2.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej 30
2.3. Hotelarstwo za czasów PRL 36
2.4. Hotelarstwo w latach 90-tych i współczesnych 40
Rozdział III. Hotelarstwo w ujęciu statystycznym. 45
3.1. Struktura rynku hotelarskiego 45
3.2. Baza noclegowa w Polsce 46
3.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych 54
Rozdział IV. Wzajemne powiązania hotelarstwa i turystyki w Polsce 66
4.1. Podmioty rynku turystycznego 66
4.2. Hotelarstwo i turystyka w polityce państwa w Polsce 72
4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce 78
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89