Archiwa tagu: dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Kontakty młodzieży z narkotykami w osiedlu mieszkaniowym

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział 1. Narkotyki i ich działanie

1.1. Działanie narkotyków na organizm

1.2. Narkomania – charakterystyka pojęcia

1.3. Osoba uzależniona od narkotyków

1.4. Terapia uzależnień narkotykowych

Rozdział 2. Przyczyny i skutki zażywania narkotyków przez młodzież

2.1. Powody, dla których młodzież sięga po narkotyki

2.2. Fazy wchodzenia w uzależnienie od narkotyków

2.3. Młody narkoman w rodzinie

2.4. Narkomania w szkole i środowisku

2.5. Zapobieganie narkomani

Finansowanie jednostek budżetowych

dwa pierwsze rozdziały pracy licencjackiej

Rozdział I. Rachunkowość jednostki budżetowej
1.1. Uwarunkowania prawne działalności jednostek sektora finansów publicznych
1.2. Rodzaje jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Rachunkowość budżetowa
1.4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

Rozdział II. Zasady pozyskiwania bezzwrotnych i zwrotnych źródeł finansowania działalności jednostki budżetowej
2.1. Dochody własne jednostek budżetowych
2.2. Subwencje
2.3. Dotacje celowe
2.4. Kredyty i pożyczki