Archiwa tagu: część praktyczna pracy dyplomowej

Nauczyciel w opiniach uczniów klas ósmych

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacyjne badań własnych 1
2. 1. Przedmiot i cel badań 1
2. 2. Problemy i hipotezy badawcze 4
2. 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 7
2. 4. Teren badanego środowiska 9
2. 5. Organizacja i przebieg badań własnych 12

Rozdział III. Analiza i interpretacja wyników badań własnych 17
3.1. Oczekiwania uczniów wobec nauczycieli 17
3.2. Znaczenie przygotowania merytorycznego pedagogów i ich stosunek do swoich obowiązków 25
3.3. Wpływ osiągnięć uczniów na postrzeganie swoich nauczycieli 32
3.4. Wpływ relacji między badanymi uczniami a nauczycielami na opinie uczniów o nauczycielach 34
3.5. Weryfikacja hipotez i wnioski 40

Załącznik – kwestionariusz ankiety

Wykorzystanie kuchni wegetariańskiej w turystyce

część praktyczna pracy dyplomowej

Wstęp 1
Rozdział III. Kuchnia wegetariańska we współczesnej turystyce 3
3.1. Usługa gastronomiczna jako produkt turystyczny 3
3.2. Nowe tendencje produktów żywnościowych w turystyce 5
3.3. Wykorzystanie wegetarianizmu w turystyce 9
3.3.1. Restauracje indyjskie 9
3.3.2. Sieć Green Way 11
3.3.3. Restauracje i bary Vega 13
3.3.4. Turystyka ekologiczna 14
Zakończenie 19

Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców – indywidualizm i kolektywizm

część praktyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1.Podstawy metodologiczne badań własnych.
1.1. Założenia i cele badań.
1.2. Metody i techniki badań.
1.3. Charakterystyka wybranej grupy.

Rozdział 2. Analiza przeprowadzonych badań.
2.1. Wyniki badań.
2.2. Wnioski z przeprowadzonych badań.