Archiwa tagu: Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Wstęp 2
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce. 4
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych. 4
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce. 13
1.3.  Instytucje polskiego rynku kapitałowego. 16
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego. 25
2.1. Notowane papiery wartościowe. 25
2.1.1. Akcje. 28
2.1.2. Prawa poboru 31
2.1.3. Prawa do nowych akcji 32
2.1.4. Obligacje 32
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe 37
2.1.6. Futures 37
2.1.7. Opcje 39
2.1.8. Warranty 40
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 40
2.2.1. System kursu jednolitego. 40
2.2.2. Oferta specjalisty 44
2.2.3. Dogrywka 44
2.2.4. System notowań ciągłych 45
2.2.5. Rodzaje zleceń 46
Rozdział 3. Analiza techniczna. 47
3.1. Średnia ruchoma. 51
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence 63
3.3. Impet. 65
3.4. ROC – Ratio Of Change. 65
3.5. RSI – Relative Strangth Index. 66
3.6. Wskaźnik Wykupienia ? Wyprzedania, Oscylator stochastyczny. 68
3.7. OBV  – On Balance Volume 70
3.8. EMV – Ease of Movement. 70
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej. 72
4.1. Problemy automatycznego inwestowania. 72
4.2. Optymalizacja. 76
4.3. Optymalizacja MAG. 78
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników. 81
4.5. Optymalizacja wskaźników. 84
Zakończenie 85
Bibliografia 88

Analiza efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej

Wstęp
Rozdział 1. Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce
1.1. Historia polskich giełd papierów wartościowych
1.2. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
1.3.  Instytucje polskiego rynku kapitałowego
Rozdział 2. Instrumenty polskiego rynku kapitałowego
2.1. Notowane papiery wartościowe
2.1.1. Akcje
2.1.2. Prawa poboru
2.1.3. Prawa do nowych akcji
2.1.4. Obligacje
2.1.5. Powszechne Świadectwa Udziałowe
2.1.6. Futures
2.1.7. Opcje
2.1.8. Warranty
2.2. Systemy notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
2.2.1. System kursu jednolitego
2.2.2. Oferta specjalisty
2.2.3. Dogrywka
2.2.4. System notowań ciągłych
2.2.5. Rodzaje zleceń
Rozdział 3. Analiza techniczna
3.1. Średnia ruchoma
3.2. MACD – Moving Averages Convergence Divergence
3.3. Impet
3.4. ROC – Ratio Of Change
3.5. RSI – Relative Strangth Index
3.6. Wskaźnik Wykupienia / Wyprzedania, Oscylator stochastyczny
3.7. OBV – On Balance Volume
3.8. EMV – Ease of Movement
Rozdział 4. Badanie efektywności analizy technicznej
4.1. Problemy automatycznego inwestowania
4.2. Optymalizacja
4.3. Optymalizacja MAG
4.4. Test standardowych parametrów wskaźników
4.5. Optymalizacja wskaźników
Zakończenie
Bibliografia