Stymulatory i ograniczenia przewozów towarowych przez PKP Cargo

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. INFORMACJE O PKP CARGO S.A. 4
1.1. Historia przedsiębiorstwa 4
1.2. Struktura organizacyjna 8
1.3. Przedmiot i strategia działania 14
1.4. Podstawowe struktury wytwórcze firmy 18
ROZDZIAŁ II. WYNIKI EKONOMICZNE W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ANALIZ 27
2.1. Wstępna analiza bilansu struktury i dynamiki bilansu 27
2.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 28
2.1.2. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 35
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 38
2.2. Ocena płynności finansowej 39
2.3. Ocena ogólnego zadłużenia 41
2.4. Ocena rentowności 43
2.5. Ocena sprawności działania spółki 45
ROZDZIAŁ III. OTOCZENIE I JEGO WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 48
3.1.Dalsze i bliższe otoczenie 48
3.2. Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych 52
3.3. Otoczenie konkurencyjne 53
3.4. Wpływ otoczenia na działalność firmy w świetle „pięciu sił” M. Portera 60
ROZDZIAŁ IV. REGULATORY PRZEWOZÓW TRANSPORTOWYCH W SPÓŁCE 62
4.1. Czynniki stymulujące przewozy towarowe 62
4.1.1. Podaż a popyt 63
4.1.2. Inwestycje 65
4.1.3. Majątek produkcyjny 67
4.2. Ograniczenia przewozów towarowych 70
ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89
ZAŁĄCZNIKI 90