Prawo i obowiązek korzystania ze świadczeń zdrowotnych

WSTĘP

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające

1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć – (świadczenie zdrowotne, świadczeniodawca, świadczeniobiorca)
2) Podstawy prawne korzystania ze świadczeń zdrowotnych – (międzynarodowe, wspólnotowe, polskie)

Rozdział II Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania

1) Rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej
2) Podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych
3) Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

Rozdział III Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych

1) Publicznoprawny charakter świadczenia zdrowotnego
2) Zakres i kryteria dostępności do świadczeń zdrowotnych
2.1 Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej – Świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące
2.2 Świadczenia specjalistyczne i wysokospecjalistyczne
3) Prawa obywateli do świadczeń medycznych w innych państwach UE

Rozdział IV Obowiązki obywatela w zakresie świadczeń zdrowotnych

1) Zakres i charakter prawny nałożonych obowiązków korzystania ze świadczeń zdrowotnych
2) Obowiązek poddania się leczeniu
3) Przymusowa hospitalizacja
4) Inne rodzaje obowiązków
5) Obowiązkowe świadczenia zdrowotne na obszarze UE

Rozdział V Ochrona prawna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych

1) Podmioty zapewniające ochronę praw pacjenta.
2) Kontrola prawna stosowanych obowiązków i przymusu w świadczeniach zdrowotnych,
3) Ocena możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych i gwarancji prawnych – ankieta

Zakończenie

Bibliografia