Struktura organizacyjna gospodarki mieszkaniowej

Wstęp 3

Rozdział I. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 5
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie 5
1.2. Tworzenie struktury organizacyjnej 6
1.3. Zasady budowy struktury organizacyjnej 11
1.4. Typy struktury organizacyjnej 14
1.5. Dostosowanie struktury organizacyjnej do misji i wizji firmy 22

Rozdział II. Ogólne informacje o Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 26
2.1. Sochaczew jako otoczenie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa 26
2.2. Historia przedsiębiorstwa 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku usług mieszkaniowych 30
2.4. Podstawowe usługi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 34

Rozdział III. Ewolucja struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 38
3.1. Ogólna istota strategii organizacyjnej przedsiębiorstwa 38
3.2. Istota i ogólny model strategii 47
3.3. Korzyści i niekorzyści strategii organizacyjnej 51
3.4. Ewolucja strategii organizacyjnej od 1999 roku 53

Rozdział IV. Przesłanki przyszłej struktury organizacyjnej 56
4.1. Wskazanie jaka struktura byłaby najlepsza dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie 56
4.2. Schemat budowy proponowanej struktury organizacyjnej 61
4.3. Wdrożenie struktury organizacyjnej oraz efekty wdrożenia – metodologia i wyniki badań własnych 66

Zakończenie 75

Literatura 77

Spis rysunków 80

Spis tabel 81

Aneks 82