Struktura i funkcjonowanie administracji zespolonej

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Ogólna istota administracji zespolonej 4
1.1. Pojęcie administracji zespolonej 4
1.2. Geneza administracji zespolonej 12
1.3. Funkcje administracji zespolonej 13
1.4. Pojęcia pokrewne administracji zespolonej 15
ROZDZIAŁ II. Jednostki administracji zespolonej 25
2.1. Ogólny podział jednostek administracji zespolonej 25
2.2. Organy rządowej administracji zespolonej 28
2.2.1. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 28
2.2.2. Komendant Wojewódzki Policji 34
2.2.3. Kurator Oświaty 38
2.2.4. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 40
2.2.5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 42
2.2.6. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 43
2.2.7. Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii 45
2.2.8. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 46
2.2.9. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 47
2.2.10. Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 48
2.2.11. Wojewódzki Lekarz Weterynarii 49
ROZDZIAŁ III. Zadania administracji zespolonej 51
3.1. Ogólne zadania administracji zespolonej 51
3.2. Zadania administracji zespolonej na przykładzie województwa 56
3.2.1. Wykonawcy administracji zespolonej 56
3.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej 63
ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 72