Strategie marketingowe w hotelarstwie

Wstęp
Rozdział I.  OGÓLNY RYS HISTORYCZNY ŚWIATOWEGO I KRAJOWEGO HOTELARSTWA
1.1. Narodziny usług gospodnich i hotelarskich na świecie
1.2. Formowanie się bazy noclegowej w Polsce – gospody i zajazdy
1.3. Marywil jako pierwszy warszawski hotel
1.4. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich
Rozdział II. BUDOWA I DZIEJE HOTELU BRISTOL W WARSZAWIE, JAKO PRZYKŁAD ZMIENIAJĄCYCH SIĘ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH, OBYCZAJOWYCH ORAZ STYLÓW ARCHITEKTONICZNYCH
2.1. Początki hotelu 'Bristol’ na Krakowskim Przedmieściu.
2.2. Secesja – czyli jak powstał trend europejski na którym wzorował się Hotel Bristol
2.3. Solidne podstawy ? czyli jak powstała elewacja hotelu
2.4. Rozkład hotelu i jego pierwsze wyposażenie
Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA HOTELU LE ROYAL MERIDIEN BRISTOL
3.1. Historia i działalność hotelu
3.2. Organizacja i struktura organizacyjna
3.3. Konkurencja w otoczeniu
3.4. Analiza SWOT
3.5. Misja i strategia
Rozdział IV. ANALIZA STRATEGII MARKETINGOWEJ HOTELU BRISTOL
4.1. Produkt hotelu Le Meridien Bristol
4.2. Cena
4.3. Dystrybucja
4.4. Promocja
4.5. Personel
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów