Strategia produktu turystycznego w Internecie

Wstęp    2
ROZDZIAŁ I.  Istota strategii i promocji produktu turystycznego    4
1.1. Pojęcie produktu turystycznego    4
1.2. Dystrybucja i promocja produktu turystycznego    9
1.3. Strategia rozwoju produktu turystycznego i jej znaczenie    16
Rozdział 2. Założenia strategii produktu turystycznego w Internecie    20
2.1. Analiza mikrootoczenia i makrootoczenia firmy    20
2.2. Cel firmy oraz misja    32
2.3. Określenie strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji    33
2.4. Organizacja działań strategicznych    37
Rozdział 3. Przygotowanie produktu turystycznego do sprzedaży    41
3.1. Założenia    41
3.2. Etapy    44
3.3. Obserwacja rezultatów    49
3.4. Korygowanie strategii    52
Zakończenie    55
Bibliografia    57
Spis rysunków    60