Strategia zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. WSTĘP 3
2. CEL PRACY 5
3. PRZEDSIĘBIORSTWO I ZARZĄDZANIE. 6
3.1. Podstawowe zadania przedsiębiorstw. 6
3.2. Funkcje zarządzania. 8
3.3. Środowisko przedsiębiorstwa a środowisko naturalne w zarządzaniu 20
3.3.1. Środowisko przedsiębiorstwa. 20
3.3.2. Środowisko naturalne. 21
3.4. Postawy przedsiębiorców względem otoczenia i środowiska naturalnego. 22
4. CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO 25
4.1. Współzależność człowieka od otaczającego środowiska. 25
4.2. Stan środowiska przyrodniczego. 28
4.2.1. Powietrze atmosferyczne. 28
4.2.2. Gleba. 40
4.2.3. Woda. 44
5. POLITYKA A EKOLOGIA 55
5.1. Istota ekorozwoju 55
5.2. Wytyczne Okrągłego Stołu 61
5.3. Polityka ekologiczna Państwa 63
5.4. Konferencja w Rio de Janeiro, jako podstawa polskiej polityki ekologicznej 72
5.5. Druga polityka ekologiczna państwa 75
PODSUMOWANIE 81
BIBLIOGRAFIA 84