Standaryzacja usług hotelowych w sieci hoteli Gromada

WSTĘP+ 3
ROZDIAŁ I. KLASYFIKACJA I KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH W POLSCE 5
1.1. Pojęcia i cele klasyfikacji oraz kategoryzacji 5
1.2. Struktura hoteli w Polsce 9
1.3. Wybrane metody oddziaływania na jakość usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich 15
1.3.1. Kategoryzacja a kształtowanie jakości 15
1.3.2. Standardy wyposażenia i obsługi 18
1.3.3. Kształtowanie jakości w oparciu o normę ISO 9001 21
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH W SIECI OBIEKTÓW HOTELARSKICH OST GROMADA 25
2.1. Historia OST Gromada 25
2.2. Rodzaje usług gastronomicznych występujących w obiektach OST Gromada 28
2.2.1. Hotele **** 29
2.2.2. Hotele *** 30
2.2.3. Motele 31
2.2.4. Kempingi 31
2.2.5. Pensjonaty 32
ROZDZIAŁ III. USŁUGI GASTRONOMICZNE W HOTELU OST GROMADA WARSZAWA (CENTRUM) W OPARCIU O ANALIZĘ WYBRANYCH METOD ODDZIAŁYWANIA NA JAKOŚĆ 33
3.1. Gastronomia w hotelu OST Gromada na tle wymogów kategoryzacyjnych 33
3.2. Stosunek standardu wyposażenia do współczesnej oferty rynku w zakresie usprawnień produkcji i obsługi. 35
3.3. Poziom obsługi w wymiarze, intelektualnym, estetycznym i technicznym 37
3.4. Gastronomia w hotelu OST Gromada Warszawa (Centrum), a normy ISO 9001 39
ROZDZIAŁ IV. PROJEKT STANDARYZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI TRZY GWIAZDKOWYCH W SIECI OST GROMADA 43
4.1. Podstawowa struktura zatrudnienia i wymogi w zakresie kwalifikacji personelu 43
4.2. System kalkulacji i rozliczeń 45
4.3. Organizacja dostaw towarów 45
4.4. Karty menu 45
4.4.1. Karta dań 46
4.4.2. Karta win i wódek 47
4.4.3. Karta kawiarniana 50
4.4.4. Karta barowa 51
4.4.5. Karty specjalne 52
4.4.6. Specjalności kulinarne w sieci hoteli OST Gromada 54
4.5. Metody i techniki obsługi konsumentów 55
4.5.1. Śniadania hotelowe 55
4.5.2. Restauracja a’la carte 57
4.5.3. Kawiarnia 58
4.5.4. Cocktail Bar / Night Club 59
4.5.5. Room Service 59
4.5.6. Bankiety 60
4.5.7. Obsługa grup zorganizowanych 61
4.6. Wyposażenie części handlowej zakładów gastronomicznych 61
4.6.1 Restauracja 61
4.6.2. Kawiarnia 62
4.6.3 Cocktail Bar / Night Club 63
4.6.4. Room Service 63
4.7. Wyposażenie pomieszczeń towarzyszących 64
WNIOSKI 66
BIBLIOGRAFIA 68
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69