Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem

Wstęp 2
Rozdział I. Zarządzanie relacjami z klientem – Customer Relationship Management 4
1. Istota i założenia CRM 4
2. Rozwój koncepcji CRM 6
3. Definicja Customer Relationship Management 8
4. Obszary funkcjonalne CRM 13
4.1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów 17
4.2. Utrzymanie więzi z klientami 18
5. Kierunki działań przedsiębiorstw w celu umieszczenia klienta w centrum strategii przedsiębiorstwa 20
Rozdział II. Customer Relationship Management – Windykacja 23
1. Baza dłużników 23
2. Etapy windykacji 24
3. Procedura CRM Windykacja 34
3.1. Zarządzanie ryzykiem 34
3.2. Windykacja długów 36
4. Rozwiązania informatyczne dla CRM Windykacja 40
Rozdział III. Procedury windykacyjne w Orange Polska 45
1. Historia powstania 45
2. Kierownictwo i struktura organizacyjna 48
3. Informacja o dłużnikach 52
4. Prezentacja stosowanych procedurach windykacyjnych 56
4.1. Klient indywidualny 57
4.2. Klient biznesowy 57
5. Skuteczność procedur windykacji w świetle zarządzania relacjami z klientem 58
Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65