Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 10
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 11
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA UBEZPIECZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH DO 1989 ROKU 19
2.1. Początki  towarzystw ubezpieczeniowych. 19
2.2. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe w czasach II Rzeczypospolitej 24
2.3. Ubezpieczenia w Polsce powojennej do roku 1989. 27
ROZDZIAŁ 3. ROZWÓJ RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE PO UPADKU KOMUNIZMU 43
3.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 43
3.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 54
3.3. Bancassurance. 68
3.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 79
Wnioski 84
Bibliografia 86