Archiwa tagu: Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 10
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 11
ROZDZIAŁ 2. HISTORIA UBEZPIECZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH DO 1989 ROKU 19
2.1. Początki  towarzystw ubezpieczeniowych. 19
2.2. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe w czasach II Rzeczypospolitej 24
2.3. Ubezpieczenia w Polsce powojennej do roku 1989. 27
ROZDZIAŁ 3. ROZWÓJ RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE PO UPADKU KOMUNIZMU 43
3.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 43
3.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 54
3.3. Bancassurance. 68
3.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 79
Wnioski 84
Bibliografia 86

 

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 9
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 10
1.5. Podział i ogólna charakterystyka okresów badawczych. 16
ROZDZIAŁ II RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE ZABORÓW 17
ROZDZIAŁ III RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 22
ROZDZIAŁ IV RYNEK UBEZPIECZEŃ 1945-1989 25
4.1. Charakterystyka okresu. 25
4.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych. 31
4.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych. 35
ROZDZIAŁ V RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 40
5.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 40
5.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 49
5.3. Bancassurance. 61
5.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 72
Wnioski 77
Bibliografia 79

Rozwój rynku ubezpieczeń na życie w Polsce

WSTĘP 1
ROZDZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 5
1.3. Podmioty rynku ubezpieczeniowego. 9
1.4. Początki ubezpieczeń na świecie. 10
1.5. Podział i ogólna charakterystyka okresów badawczych. 16
ROZDZIAŁ II RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE ZABORÓW 17
ROZDZIAŁ III RYNEK UBEZPIECZEŃ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 22
ROZDZIAŁ IV RYNEK UBEZPIECZEŃ 1945-1989 25
4.1. Charakterystyka okresu. 25
4.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych. 31
4.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych. 35
ROZDZIAŁ V RYNEK UBEZPIECZEŃ PO 1989 ROKU 40
5.1. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeń na życie w Polsce po roku 1989. 40
5.2. Reforma ubezpieczeń społecznych – wpływ na rozwój rynku. 49
5.3. Bancassurance. 61
5.4. Prognozy dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 72
Wnioski 77
Bibliografia 79