Rodzina jako środowisko wychowawcze

Wstęp 3
Rozdział 1. Rodzina jako środowisko oddziałujące na wychowanie i rozwój psychiczny dzieci. 5
1.1. Typy rodziny. 8
1.2. Metody wychowania. 13
1.3. Rola rodziny w wychowaniu. 32
Rozdział 2. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność rodziny. 45
2.1. Porównanie rodziny funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej w aspekcie wychowania dziecka. 45
2.2. Rodzina stymulująca zaburzenia w zachowaniu dzieci. 54
2.2.1. Konflikty rodzinne. 55
2.2.2. Konflikty pochodzenia podmiotowego. 57
2.2.3. Niewłaściwe metody wychowawcze. 60
2.3. Obiektywne źródła konfliktów rodzinnych. 62
2.3.1. Praca zawodowa matek. 62
2.3.2. Konflikt pokoleń. 63
2.3.3. Trudności mieszkaniowe. 64
Rozdział 3. Ocena i wpływ konfliktów w rodzinie na rozwój dziecka. 66
Zakończenie 74
Bibliografia 76