Restrukturyzacja przez prywatyzację przedsiębiorstwa na przykładzie Opoczno S.A.

Wstęp
Część I. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w świetle literatury
1. Pojęcia i rodzaje restrukturyzacji
2. Transformacja przedsiębiorstwa z państwowego w prywatne.
3. Restrukturyzacja jako zmiany metod zarządzania.
Część II. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Opoczno S.A.
1. Charakterystyka i rozwój Spółki
1.1. Historia OPOCZNO S.A.
1.2. Rozwój firmy w latach 90-tych
1.3. Oferta OPOCZNO S.A.
2. Przedmiot działalności Spółki
3. Plan restrukturyzacji
4. Interpretacja wskaźników rok do roku
5. Interpretacja wyników ekonomicznych i finansowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel