Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej firmy XYZ

WSTĘP 2

1. PODSTAWY I ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 4
1.1. Procedura planowania zatrudnienia 4
1.2. Operacjonalizacja pojęcia rekrutacja 8
1.2.1. Co to jest rekrutacja 8
1.2.2. Rekrutacja wewnętrzna 14
1.2.3. Rekrutacja zewnętrzna 17

2. PODSTAWY I ZASADY SELEKCJI PRACOWNIKÓW 22
2.1. Co to jest selekcja pracownicza 22
2.2. Metody i techniki selekcji pracowniczej 28
2.2.1. Rozmowa kwalifikacyjna 28
2.2.2. Ocena zintegrowana 34
2.2.3. Testy psychologiczne 36
2.2.4. Grafologia jako środek wspierający proces selekcji 41

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ŚRODOWISKA 44
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 44
3.2. Prezentacja wyników badań 46
3.3. Weryfikacja hipotez 56

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS TABEL 62
SPIS RYSUNKÓW 63
ANEKS 64