Recykling a społeczeństwo polskie

Wstęp 3
Rozdział 1. Powstawanie i właściwości odpadów 7
1.1. Rodzaje odpadów 7
1.2 Właściwości nawozowe odpadów 13
1.3 Właściwości paliwowe 14
Rozdział 2. Skład i ilość odpadów w Polsce 16
2.1. Analiza morfologiczna 17
2.2. Analiza frakcyjna 20
2.3. Analiza fizykochemiczna 20
2.3.1. Ilość odpadów 21
Rozdział 3. Organizacja recyklingu i metody wykorzystania 31
3.1. Zbiórka selektywna ?u źródła? 31
3.2. Organizacja zbiórki opakowań lekkich 34
Rozdział 4. Recykling w Polsce 44
Rozdział 5. Nastawienie społeczeństwa – korzyści i przeszkody w realizacji programu recyklingu 53
Zakończenie 58
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 63