Realizacja procedury uproszczonej

Wstęp 3
I. Cło – charakterystyka ogólna 5
1.1. Rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie cła  7
1.3. Klasyfikacja ceł 10
II. Harmonizacja prawa polskiego i unijnego 14
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 14
2.2. Unifikacja polskiego prawa celnego z prawem Wspólnoty Europejskiej  18
III. Procedura uproszczona 25
3.1. Formy procedury uproszczonej 25
3.2. Zasady udzielania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia 27
3.3. Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną oraz rodzaje towarów, które mogą być objęte procedurą uproszczoną  33
3.4. Zgłoszenie celne uproszczone i rejestr w procedurze uproszczonej 39
Zakończenie  47
Załączniki 48
Bibliografia 59
Spis wykresów 61