Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy, jako nowoczesna forma gospodarowania środkami pieniężnymi gospodarstw domowych, oferowana przez PKO BP S.A.

Wstęp. 2
Rozdział I
Bank PKO BP S.A. w polskim systemie bankowym. 4
1.1 System bankowy w Polsce i rola NBP w zakresie bezpieczeństwa w działalności depozytowo – kredytowej banków. 4
1.2 Charakterystyka i znaczenie bankowości detalicznej. 12
1.3 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ( ROR) w PKO BP S.A. jako istotny element gospodarowania środkami pieniężnymi we współczesnej bankowości. 18
Rozdział II 27
Działalność depozytowa w ramach rachunku ROR Superkonto na przykładzie PKO BP S.A. 27
2.1 Pojęcie działalności depozytowej. 27
2.2. Podstawy formalno – prawne działalności depozytowej. 31
2.3. Charakterystyka produktów PKO BP S.A. w ramach oferty depozytowej dla posiadaczy rachunku Superkonta 34
Rozdział III 39
Działalność kredytowa w ramach rachunku ROR Superkonto na przykładzie PKO BP S.A. 39
3.1. Pojęcie i charakterystyka działalności kredytowej. 39
3.2 Podstawy formalno – prawne przyznawania kredytów 42
konsumpcyjnych posiadaczom rachunków ROR Superkonto. 42
3.3. Zasady i procedury przyznawania kredytów konsumpcyjnych dla posiadaczy rachunków ROR Superkonto. 45
3.4. Produkty kredytowe oferowane w ramach rachunku ROR Superkonto gospodarstw domowych. 50
Rozdział IV 57
Rachunek ROR jako nowoczesna forma gospodarowania środkami pieniężnymi gospodarstw domowych. 57
4.1. Miejsce i znaczenie rachunku ROR PKO BP S.A. w ofercie bankowej dotyczącej obszaru bankowości detalicznej. 57
4.2. Kształtowanie się potrzeb depozytowych i kredytowych klientów indywidualnych w perspektywie rozwoju bankowości detalicznej. 60
4.3 Znaczenie i rozwój nowoczesnej technologii w obszarze bankowości detalicznej. 64
4.4 Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma dystrybucji produktów bankowych. 68
Zakończenie 72
Bibliografia 75
Wykaz tabel 78