Promocja sprzedaży jako narzędzie walki konkurencyjnej na przykładzie działań operatorów telefonii komórkowej w Polsce

Wstęp 3
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu mix. 5
1.1. Definicja promocji 5
1.2. Promocja jako element marketingu – mix. 7
1.3. Cele promocji. 11
1.4. Narzędzia promocji. 12
Rozdział 2. Pojęcie i instrumenty promocji sprzedaży. 24
2.1. Istota i funkcje promocji sprzedaży. 24
2.2. Instrumenty promocji sprzedaży 29
2.3. Sprzedaż osobista jako najważniejszy środek promocji. 42
Rozdział 3. Konkurencja na rynku polskiej telefonii komórkowej. 47
3.1. Początki telefonii komórkowej na świecie i w Polsce. 47
3.2. Sytuacja na polskim rynku telefonii komórkowej. 55
3.3. Budowanie pozycji na rynku przez operatorów telefonii komórkowej. 61
3.4. Zestawienie taryf operatorów sieci komórkowych 66
3.5. Konkurencja w telefonii komórkowej. 72
Zakończenie 83
Bibliografia 85