Promocyjne funkcje Puszczy Zielonej w pobudzeniu tożsamości regionalnej i wzbudzenia zainteresowania turystycznego

Wprowadzenie 2
Rozdział 1. Regionalizm – walka z unifikacją kultury 3
1.1. Pojęcie regionalizmu 3
1.2 Polskie regiony 4
Rozdział 2. Puszcza Zielona 7
2.1 Położenie geograficzne 7
2.2 Etapy procesu osadniczego na terenach Puszczy Zielonej 7
Rozdział 3. Odrębność kulturowa Kurpiów 9
3.1 Pochodzenie Kurpiów 9
Rozdział 4. Kultura wsi kurpiowskiej 14
4.1 Bartnictwo 16
4.2 Pasiecznictwo 17
4.3 Rolnictwo 18
4.4 Tradycyjna obróbka drewna na kurpiowszczyźnie 23
4.5 Tradycyjne plecionkarstwo ludowe i jego rola w gospodarce wiejskiej 24
4.6 Tkactwo ludowe terenów północnej kurpiowszczyzny 25
4.6.1 Ubiór regionalny 26
4.6.2. Zdobnictwo 29
4.7 Miejsce i rola kowalstwa 30
Rozdział 5. Marketing turystyczny 33
5.1 Ogólny podział turystyki 33
5.1.1 Turystyka zagraniczna 35
5.1.2 Turystyka krajowa 35
5.1.3 Wycieczki jednodniowe 35
5.2 Produkt Turystyczny 35
5.3 Wizerunki i postrzeganie miejsca docelowego 37
5.4 Cena dla konsumenta 38
5.5 Kampanie marketingowe jako programy działania 38
5.6 Reklama i public relations w turystyce 40
5.7 Aktywizacja sprzedaży i merchandising 42
5.8 Katalogi i inne wydawnictwa promocyjne 43
5.9 Marketing atrakcji turystycznych 46
5.10 Istota zarządzanych atrakcji 47
5.10.1 Kształtowanie produktu 50
5.10.2 Segmenty rynku dla atrakcji turystycznych 50
5.10.3 Ograniczenia operacyjne dla marketingu atrakcji turystycznych 51
5.10.4 Marketingowe zadania dla atrakcji 52
Rozdział 6. Rozbudzenie tożsamości regionalnej 54
6.1 Cele edukacji regionalnej 55
Zakończenie 58
Bibliografia 61