Proces doboru pracowników

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I POLITYKA PERSONALNA 5
1. Pojęcie polityki personalnej 5
2. Źródła i zadania polityki personalnej 8
3. Zasady i uwarunkowania polityki personalnej 13
4. Planowanie zatrudnienia 20
ROZDZIAŁ II DOBÓR PRACOWNIKÓW 27
1. Formy rekrutacji 27
2. Rekrutacja zewnętrzna 33
3. Rekrutacja wewnętrzna 38
ROZDZIAŁ III REKRUTACJA PRACOWNIKÓW DO DZIAŁU SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI ENIRO POLSKA 44
1. Krótka charakterystyka firmy 44
2. Profil i kluczowe kompetencje kandydata na stanowisko konsultanta ds. reklamy 45
3. Proces selekcji i rekrutacji 49
3.1. Analiza CV 50
3.2. Rozmowa telefoniczna – zaproszenie na spotkanie 52
3.3. Spotkanie 53
3.4. Rozmowa kwalifikacyjna 58
3.4.1. Życiorys 60
3.4.2. Umiejętności sprzedażowe kandydata 61
3.4.3. Umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach zawodowych 64
3.4.4. Motywacja 65
3.4.5. Zatrudnienie 68
PODSUMOWANIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I SCHEMATÓW 73
ANEKS 74