Promocja jako skuteczna forma pozyskiwania nabywców

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY PROMOCJI. 4
1.1. Definicja promocji. 5
1.1.2. Promocja, jako element marketingu – mix. 7
1.1.3. Cele promocji. 11
1.1.4. Narzędzia promocji. 12
1.2. Reklama 13
1.3. Sprzedaż bezpośrednia (osobista) 16
1.4. Promocja dodatkowa 17
1.4.1. Sponsoring 18
1.4.2.Public Relations 20
ROZDZIAŁ II PRAWNO-RYNKOWE ASPEKTY STOSOWANIA PROMOCJI NA RYNKU PIWA W POLSCE 23
2.1. Regulacje prawne stosowania promocji na rynku piwa. 24
2.2. Rynek konsumentów piwa w Polsce. 29
2.2.1.Struktura rynku piwa wg zawartości alkoholu. 32
2.2.2. Konsumenci piwa – ilu ich jest i kim są? 32
2.3. Historia Browaru Okocim. 35
2.3.1. Segmentacja rynku w odniesieniu do Browaru Okocim. 37
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA PRZYKŁADZIE BROWARU OKOCIM S.A. 43
3.1. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2015 roku. 44
3.2. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2016 roku. 46
3.3. Działania promocyjne Browaru Okocim w 2017 roku. 51
Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 61