Problem działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej w Polsce i UE 4
1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, omówienie zagadnień i najważniejszych pojęć 4
2. Akty prawne, które powinien znać przedsiębiorca 12
3. Kto może kontrolować przedsiębiorcę 17
4. Jak założyć własną firmę w innym kraju Unii Europejskiej? 18
5. Podatki 20
6. Ubezpieczenie Społeczne 24

Rozdział II. Wyznaczniki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE 26
1. Wybór formy prawnej przedsiębiorstwa 26
2. Problem podatków w Polsce 31
3. Formy opodatkowania 34
4. Pomoc ze strony państwa 38

Rozdział III. Uwarunkowania i możliwości założenia własnej firmy w Polsce i UE 47
1. Za i przeciw – czy założyć własną firmę? 47
2. Podstawowe kroki w celu założenia przedsiębiorstwa 51
3. Jak zbudować prawidłowy biznes plan swojej firmy? 53

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Załącznik 66