Prawne formy opodatkowania spółek z o.o.

Wstęp 1
Rozdział I Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 3
1. Wymagania dotyczące prowadzenia działalności 3
2. Różne aspekty działalności gospodarczej 6
2.1. Numer statystyczny REGON 9
2.2. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot prawa handlowego 13
Rozdział II Wybrane zagadnienia z zakresu systemu podatkowego 25
1. Pojęcie podatku 25
2. Rodzaje podatków obowiązujących w Polsce 26
3. Funkcje podatków 32
4. Charakterystyka systemu podatkowego 34
5. Zasady podatkowe 37
Rozdział III Opodatkowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 45
1. Podatek dochodowy 47
2. Podatek od towarów i usług (VAT) 49
3. Podatek akcyzowy 64
4. Opodatkowanie dywidend 70
Zakończenie 80
Bibliografia. 83
Aneks 85