Pozycja małych i średnich firm na rynku polskim – szanse i zagrożenia

Streszczenie 2
Wstęp 6

Rozdział I. Rola i cele transportu w ujęciu średniej firmy transportowej 8
1.1. Źródła potrzeb usług transportowych 8
1.2. Rynek transportu drogowego w świetle prawa polskiego 15
1.3. Dostęp do rynku usług transportowych 25

Rozdział II. Perspektywy, szanse i zagrożenia dla średnich firm transportowych 28
2.1. Istota pojęcia transport 28
2.2. Szanse dla rozwoju firmy transportowej 32
2.3. Zagrożenia i ograniczenia dla rozwoju firmy transportowej 38

Rozdział III. Pozycja przedsiębiorstwa Transdal na rynku usług transportowych 45
3.1. Ogólna charakterystyka działalności firmy 45
3.2. Rozwój przedsiębiorstwa na przełomie ostatnich 10 lat 52
3.3. Budowa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i prognozy na przyszłość 55

Załączniki 57
Zakończenie 59
Bibliografia 62
Spis rysunków i tabel 65