Polityk w Internecie. Czyli jak politycy kreują swój wizerunek w Internecie

praca licencjacka z marketingu politycznego

Wstęp 2

Rozdział I. Internet jako nowe medium w rękach polityków 4
1.1. Początki i rozwój Internetu 4
1.2. Internet jako nowe środowisko dla marketingu 8
1.3. Miejsce Internetu w marketingu politycznym 13
1.4. Wpływ mediów na kształtowanie świadomości wyborczej 19

Rozdział II. Analiza internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska 26
2.1. Kampania Lecha Kaczyńskiego 26
2.2. Kampania Donalda Tuska 36

Rozdział III. Wnioski 42

Rozdział IV. Moje postrzeganie polityka w Internecie 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis zdjęć 63

Celem pracy jest ukazanie wizerunku polityka w Internecie. Na potrzeby niniejszej pracy postawiona została następująca teza: znani politycy potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości wirtualnych mediów i w odpowiedni sposób rozpocząć dialog pokoleniowy z potencjalnych wyborcą – internautą.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę Internetu.

W rozdziale drugim ukazano analizę internetowych kampanii wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Wnioski zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Rozdział czwarty zawiera aspekty dotyczące spostrzeżenia autora na temat wizerunku polityka w Internecie.