Plan zarządzania dla nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Żytniej w Warszawie

I. WSTĘP
1. Cel, zakres i koncepcja pracy
2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości (przedmiot i podmiot).
2. Lokalizacja ogólna- przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.
3. Lokalizacja szczegółowa.
4. Opis i stan techniczny budynków i budowli.
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne).
6. Zawartość dokumentacji technicznej (jej części składowe, miejsce przechowywania itp.)
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości.
8. Określenie potrzeb remontowych.
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością.
10. Podsumowanie i wnioski.
III. ANALIZA OTOCZENIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie zasięgu rynku.
2. Klienci –potrzeby, preferencje i upodobania.
3. Konkurencyjne nieruchomości.
4. Analiza porównywalnych nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
1. Przychody i koszty-specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych.
2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia KOSZTÓW.
3. Potencjalne źródła finansowania.
4. Określenie wartości nieruchomości.
5. Podsumowanie i wnioski.
V. ANALIZA STRATEGICZNA
1. Mocne i słabe strony nieruchomości.
2. Określenie wariantów postępowania.
VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów.
2. Wskazanie wariantu optymalnego.
VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
VIII. PODSUMOWANIE PLANU I WNIOSKI KOŃCOWE