Otwarcie i prowadzenie przedsiębiorstwa franczyzowego

Wstęp

Rozdział I.
Uruchomienie działalności gospodarczej.
1. Proces uruchamiania działalności gospodarczej – podstawowe pojęcia.
1.1. Definicje.
1.2. Formy uruchomienia.
1.3.Otoczenie jako element procesu uruchamiania działalności gospodarczej.
2. Inkubacja pomysłu.
2.1. Kreatywność.
2.2. Wypaczenie poznawcze.
2.3. Techniki heurystyczne.
2.4. Innowacja
3. Uruchomienie działalności gospodarczej jako proces planowania.
3.1. Planowanie strategiczne.
3.1.1. Planowanie przedsiębiorstwa.
3.1.2. Strategia podstawowa.
3.1.3. Wizerunek firmy.
3.1.4. Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa.
3.2. Bariery wejścia.
3.3. Lokalizacja.
3.3.1. Wymagania lokalizacyjne.
3.3.2. Procedury wyboru lokalizacji.
4. Podstawowe elementy biznes planu.
4.1. Funkcje biznes planu.
4.2. Błędy przy konstruowaniu biznes planu.
4.3. Plan działalności gospodarczej.
4.4. Plan finansowy.

ROZDZIAŁ II.
Uwarunkowania prawne podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej
1. Wybór prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
2. Przesłanki podjęcia działalności gospodarczej
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy
2.2. Umowy decydujące o związaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
2.3. Postępowania rejestrowe i ewidencyjne
2.4. Obowiązki dodatkowe-wymóg zgody uprawnionych organów
3. Charakterystyka wybranych form prawnych
3.1. Osoba fizyczna – przedsiębiorca
3.2. Spółki handlowe
3.2.1. Spółka partnerska
3.2.2. Spółka komandytowa
3.2.3. Spółka komandytowo – akcyjna
3.2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Uwarunkowania prawne zakończenia działalności
4.1. Upadłość
4.2. Likwidacja

ROZDZIAŁ III.
Franchising
1. Koncepcja franchisingu
1.1.Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising
1.2.Franchising – typy i formy
2. Szanse i ograniczenia związane z działalnością franchisingową
2. 1. Prawne uregulowania franchisingu
2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowań działalności franchisingowej
2.3. Działalność franchisingowa w sferze międzynarodowej.

ROZDZIAŁ IV.
Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie firmy PLAY
1. PLAY – ogólna charakterystyka firmy
2. Etapy zakładania własnej firmy na przykładzie otwarcia salonu sieci Play.
3. Funkcjonowanie franchisingu w PLAY Polska.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel