Organizacja sieci logistycznej na przykładzie Apator S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZAJE SIECI LOGISTYCZNYCH 3
1.1. Pojęcie sieci logistycznej 3
1.2. Cel tworzenia sieci logistycznej 9
1.3. Rodzaje sieci 13

ROZDZIAŁ II. SIEĆ LOGISTYCZNA APATOR S.A. 22
2.1. Potrzeba tworzenia zintegrowanych sieci logistycznych w opinii przedsiębiorców 22
2.2. Analiza przypadku — Apator SA 29
2.2.1. Wirtualna logistyka — zakup komponentów elektroniki 29
2.2.2. Wirtualna logistyka – integracja z dostawcami 32

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SIECI LOGISTYCZNEJ 36
3.1. Przepływ informacji w sieci dostaw 37
3.2. Przepływ informacji między procesami w przedsiębiorstwie 39
3.2. Integracja i przepływ informacji w łańcuchu klient – przedsiębiorstwo-dostawca 40
3.3. Struktura kosztów w sieci 44

ZAKOŃCZENIE 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 51