Organizacja i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I RODZAJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 5
1.1. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego 5
1.2. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego 9
1.3. Rodzaje zabezpieczenia społecznego 12

ROZDZIAŁ II. ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH I RENTOWYCH W POLSCE 20
2.1. Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym/zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego 20
2.2. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych 25
2.3. Pracownicze Programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne 29

ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 32
3.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja 32
3.2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ZUS 39
3.3. Świadczenia i ubezpieczenia ZUS 41

ROZDZIAŁ IV. ZAŁOŻENIA NOWEGO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 49
4.1. Zmiany w Polsce w okresie transformacji ustrojowej 49
4.2. Zmiana systemowa w Polsce 54
4.3. Reforma emerytalna w Polsce 58

ZAKOŃCZENIE 62
WYKAZ CYTOWANYCH PUBLIKACJI 64
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 5