Opakowanie jako narzędzie skutecznego marketingu na przykładzie firmy „Danone”

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing i proces marketingowy 5
1.1. Istota marketingu 5
1.2. Strategie zarządzania marketingowego 12
1.2.1. Orientacja produkcyjna 12
1.2.2. Orientacja produktowa 13
1.2.3. Orientacja sprzedażowa 14
1.2.4. Orientacja marketingowa i społeczna w marketingu 15
1.3. Strategiczny plan marketingowy 17
1.3.1. Produkt 20
1.3.2. Promocja 21
1.3.3. Cena 22
Rozdział 2. Zakres zarządzania produktem 24
2.1. Cechy produktu 24
2.2. Marka produktu 26
2.2.1 Opakowanie produktu 31
2.2.2. Etykietowanie produktu 34
2.2.3. Usługi wspierające produkt 34
2.2.4. Linia produktu 36
2.2.5. Asortyment produktu 39
2.3. Produkty na rynkach międzynarodowych 39
Rozdział 3. Produkt a opakowanie 41
3.1. Istota opakowania 41
3.2. Funkcje opakowań 44
3.3. Klasyfikacja opakowań 48
3.4. Produkt a opakowanie 50
3.5. Programy rozwoju opakowań 51
3.5.1. Współczesne tendencje w zakresie opakowań 52
3.5.2. Metody badań opakowań 54
3.5.3. Współczesne problemy dotyczące opakowań 56
Rozdział 4. Aktualne znaczenie funkcji marketingowej opakowań produktów spożywczych w firmie „Danone” 62
4.1. Charakterystyka firmy 62
4.2. Oferta produktowa 68
4.2.1. Charakterystyka produktów firmy 70
4.3. Marketing produktów 77
4.3.1. Rodzaje opakowań stosowanych w firmie „Danone” 79
4.3.2. Wpływ opakowania na sprzedaż produktów 80
4.4. Ocena znaczenia funkcji marketingowej opakowań produktów w firmie „Danone” 81
Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 90
Spis zdjęć 91
Spis rysunków 92